Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO

Ilustrační foto

Obrázek zboží Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO
Obrázek zboží Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO Obrázek zboží Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO Obrázek zboží Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO Obrázek zboží Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO

Informace o zboží

Kód V384B
Popis Germicidní dezinfekční UVC mini, 3,8W/3M2 USB,NEO

Dezinfikujte kdykoliv potřebujete pomocí tohoto kapesního UV-C svítidla za několik málo vteřin veškeré povrchy a předměty denní potřeby bez použití chemických látek, které mohou mít v některých případech nepříznivý vliv na lidský organismus.-bezdrátová, nabíjecí,přenosná, stolní lampa pro dezinfekci interíéru auta, skříní, laptopů a atd…
-dezinfikuje přímo vlivem UVC záření, nepřímo pomocí plynu O3 (ozon)
-velmi bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce
-je až 3000× rychlejší než dezinfekce chlórem a 25× efektivnější než kyselina chloritá
-likviduje viry, plísně, bakterie, houby a roztoče poškozením jejich DNA struktury.
-nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství chemickými přípravky
-dezinfikovaná plocha: až 3m2
- vlnová délka 253,7nm
-doporučený interval pro dezinfekci: 1 – 3× týdně
-materiál: křemíková trubice + ABS plast
-příkon: 3,8W
-barva: bílá
- USB výstup pro nabíjecí kabel
- pracovní čas 30min

Funkce

Germicidní lampy s přímým zářením se používají tam, kde je možné zajistit, aby nebyli při dezinfekci přítomni lidé. Dezinfekce těmito svítidly je nejúčinnější, protože dochází ke sterilizaci mikroorganismů jak na povrchu předmětů, tak i ve vzduchu a kapalinách. Tato germicidní lampaslouží k přímé a nepřímé dezinfekci prostor. Přímá dezinfekce se týká plynů, kapalin a předmětů, které jsou vystaveny přímému efektivnímu ultrafialovému záření typu C. Tyto plyny, kapaliny nebo předměty musejí být přímo vystaveny záření typu UVC. Efektivním zářením se myslí intenzita záření UVC, která postačuje k deaktivaci virů, plísní, bakterií nebo hub. Nepřímá dezinfekce se provádí plynem O3 (ozón), který vzniká působením UVC záření. Tento plyn se dostává do všech částí místnosti (i za překážky) a dezinfikuje.

!!! DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY !!!

Po zapnutí sterilizační lampy se v dezinfikovaném prostředí nesmí vyskytovat lidé ani zvířata, UVC záření poškozuje též rostliny, doporučujeme předem odnést.

Záření UVC je škodlivé i v malých dávkách a může mít určitý negativní účinek na lidský organismus, zvířata nebo rostliny. Rozhodující je intenzita a doba působení. Nedívejte se přímo do rozsvícené UVC lampy. I malá dávka UVC záření může při delším ozáření oka vyvolat zánět spojivek, případně tzv. chorobu svářečů (ophthalmia fotoelectrica). Při vyšších dávkách může UVC záření těžce poškodit zrak. Pokožka i oči dětí jsou zvlášť citlivé na účinky UVC záření. Děti nesmí býtvůbec vystaveny přímému ozáření. Přípustné je pouze odražené záření od vzdálenějších stěn nebo stropů a to po co nejkratší dobu. V místnosti by mělo být sucho a teplota mezi 20° – 40°C. UVC záření může poškozovat různé malby, obrazy a dekorace. Ozón má specifický intenzivní zápach. V souvislosti s bezpečností je třeba si uvědomit, že ozón je nebezpečný jako plyn, kdy již při nižších koncentracíchdochá­zí k iritaci dýchacích cest. Lidský nos je velice citlivý na přítomnost ozónu ve vzduchu a je schopen rozeznat již velmi nízké koncentrace. Z tohoto důvodu provádějte dezinfekci germicidní lampoupouze bez přítomnosti lidí a zvířat. Při teplotě 20 °C, tlaku 1013,25 hPa je poločas rozpadu ozónu 45 minut. Při teplotě 30 °C a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut. S přihlédnutím na tytoskutečnosti pak volte dobu, po které se do dezinfikovaných prostor vrátíte k normální činnosti. Ideální doporučená doba pro návrat po intenzivní dezinfekci je cca 2 hod.

NÁVOD V BALENÍ

Návod v384b.pdf (~72 KB)
Měrná jednotka ks
Maloobchodní cena s DPH 665,00 Kč
Velkoobchodní cena 1 bez DPH *
Platnost VC1 od *
Velkoobchodní cena 2 bez DPH *
Platnost VC2 od *
Dispozice 0 Na skladě 10 ks
Objednat